За Нас

Тетевен е град на дарители, но много малко от дареното е устояло на времето и е запазило своя дълбок смисъл – на изконно българското и специфично тетевенското.

   Такова е Хаджи – Генчовото училище – винаги реагиращо на промените, но със здрави национални корени

 

·   Дарители на училището: Хаджи Генчо и Злата Гулеви

НУ Хаджи Генчо - Тетевен

Материална база

COVID 19